Sitoutumaton Vaikuttaja Ry

Tervetuloa Sitoutumaton Vaikuttaja Ry:n jäseneksi!

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Suomen kansalainen tai Suomen kotipaikaksi rekisteröinyt ulkomaalainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

  • Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi Sitoutumaton Vaikuttaja ry:n jäseneksi. Lähettämällä hakemuksesi hyväksyt, että hallitus tulee tarkistamaan taustasi ennen jäseneksi hyväskymistä.

Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneiden sitoutumattomien poliittisia vaikutusmahdollisuuksia alueellisesti ja valtakunnallisesti laillisin keinoin toimimalla yhdessä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • voi esittää aloitteita, vastineita ja vaatimuksia eri viranomaisille
  • osallistuu kansainvälisiin, valtiollisiin, maakunnallisiin ja kunnallisiin vaaleihin sitoutumattomina muodostamalla valitsijayhdistyksen sekä asettaa puoluepoliittisesti sitoutumattomia ehdokkaita niiden puolueiden listoille, jotka hyväksyvät sitoutumattomuuden (eivät vaadi puolueen jäsenyyttä ja valinnan jälkeen ei joudu noudattamaan puoluekuria)
  • tarjoaa ehdokkailleen viestintäkanavia, joissa he voivat kommunikoida oman kannattajaryhmänsä kanssa ja hankkia uusia kannattajia
  • voi hankkia varoja ja vastaanottaa lahjoituksia yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi
  • harjoittaa jäsenistönsä keskuudessa ja sen ulkopuolella sitoutumattomien tarkoitusperiä edistävää tiedotustyötä ja julkaisutoimintaa sekä järjestää tilaisuuksia.
Jäseneksi